Interimschef eller personalkonsult

Ibland kan en interimschef
eller en personalkonsult vara det som behövs.


Är ditt företag mitt emallan två rekryteringar? då kan en interimslösning passa bra, jag skräddarsyr den bästa lösningen för just ditt företag.

Behöver du en personalkonsult för ett längre eller kortare uppdrag kan det ordnas efter dina önskemål. 


 

Rekrytering och bemanning

Ibland behövs det hjälp med hela rekryteringsprocessen eller med utvalda delar. Bemanning omfattar mycket och kan röra allt från hälsa till rehabilitering.

Det ska kännas smidigt och lätt och jag erbjuder dig den hjälp du behöver vid varje specifikt tillfälle-

Förebyggande hälsoarbete främjar hela företaget och betalar tillbaka sig i mer produktiva och nöjda medarbetare. Jag hjälper ditt företag att lyckas.

Arbetsrättsliga frågor

Lagar som till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) kan upplevas som komplex och handlar både om rättigheter och skyldigheter.

Om något går fel kan det orsaka både ekonomisk förlust och mänskligt lidande. Låt inte det hända

Arbetsmiljö

Det är viktigt att känna till regelverket inom arbetsmiljölagen. Ett företag som har ett systematiskt och väl fungerande arbetsmiljöarbete är ett lönsamt företag.

Vissa föreskrifter är extra viktiga att känna till exempel Organisatorisk och social arbetsmiljö som beskriver hur man säkerställer en god arbetsmiljö som främjar effektivitet utan negativ stress. Arbetsmiljö handlar också om att satsa på förebyggande insatser för att främja prestationer, en god trivsel och lönsamhet.

Svåra samtal

Att hamna i en konflikthantering kan vara påfrestande och jobbigt för alla berörda parter och du som chef behöver de rätta verktygen.

 Jag erbjuder hjälp med effektiva metoder och fungerande arbetssätt som kan komma väl till pass. Det bästa är att ta tag i problemet så tidigt som möjligt.

Kultur och värderingar

Du som chef bestämmer vilken  kultur och värderingar som ska gälla.

Att satsa på kultur och värderingar betalar tillbaka sig i längden så låt mig guida dig igenom ett vinnande koncept som bygger på delaktighet. Jag har erfarenhet av att hålla i work-shops inom det här området och kan skräddarsy det som passar just din bransch.

Kulturfrågor är en av de mest efterfrågade uppdragen utifrån att många företag idag vill satsa på sin värdegrund. 

Teambuilding och utbildning

Teambuilding för små och stora grupper eller utbildning inom t.ex. ledarskap och arbetsmiljö skräddarsys efter ditt behov. 


HR Vision Nord har ett samarbete med en lokal aktör i ett naturnära och avslappnande område. Du kommer att bli 100 % nöjd.

Teambildningar inom ledarskap, exempelvis situationsanapassat eller coachande ledarskap anpassas efter dina behov. Föreläsningar skräddarsys för ditt företag. Välj bland antingen ett inspirationshöjande eller lärande tema eller varför inte både och?

Om mig

Jag startade min karriär 1998 direkt efter min
examen som personalvetare och har många års erfarenhet
bakom mig som personalchef och som chef.

Jag erbjuder personaltjänster inom exempelvis rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor och interimschefsuppdrag eller uppdrag som personalkonsult till företag som själva saknar HR resurs eller har en arbetstopp. 

Bakom mig har jag en karriär som personalchef på Umeå kommun och som chef på Trygg-Hansa, Migrationsverket och Trafikverket.

Förmodligen har jag stött på de flesta frågorna inom HR och många av de utmaningar som en chef kan stå inför.

Kontakt: e-mail: louise.dahlberg@hrvisionnord.se eller på mobiltelefon 070-247 81 04

Om företaget

HR vision Nord bildades i mars 2022. Visionen är att att skapa lönsamhet för företag och vara en av branschens främsta konsultföretag inom HR och ledarskap.


Värdegrund: Professionell, personlig och engagerad.

Kontakt: e-post: louise.dahlberg@hrvisionnord.se

eller på mobiltelefon 070 – 247 81 04