Interims chef eller HR konsult

Ibland kan en interims chef
eller en HR konsult vara det som behövs, varmt välkommen!


Är ditt företag mitt mellan två rekryteringar? Då kan en interimslösning passa bra. Jag skräddarsyr den bästa lösningen för just ditt företag

Behöver du en HR konsult för ett längre eller kortare uppdrag kan det ordnas efter dina önskemål. 


 

Rekrytering och bemanning

Ibland behövs det hjälp med hela rekryteringsprocessen eller med utvalda delar. Bemanning omfattar mycket och kan röra allt från hälsa till rehabilitering. Jag har de rätta verktygen för dig!

hr vision nord

Det ska kännas smidigt och lätt och jag erbjuder dig den hjälp du behöver vid varje specifikt tillfälle.

HR Vision Nord löser de flesta HR frågorna åt dig.

Förebyggande hälsoarbete främjar hela företaget och betalar tillbaka sig i mer produktiva och nöjda medarbetare. Jag hjälper ditt företag att lyckas. 

Har du en medarbetare som hamnat i en långtidssjukskrivning? Ingen fara, jag har lång erfarenhet av att arbeta med rehabilitering.

Arbetsrättsliga frågor

Lagar som till exempel lagen om anställningsskydd (LAS) kan upplevas komplex och handlar både om rättigheter och skyldigheter.

 Från och med den 1 oktober 2022 börjar nya regler att tillämpas.

Låt mig utbilda dig.

Om något går fel kan det orsaka både ekonomisk förlust och mänskligt lidande. Låt inte det hända

Arbetsmiljö

Det är viktigt att känna till regelverket inom arbetsmiljölagen. Ett företag som har ett systematiskt och väl fungerande arbetsmiljöarbete är ett lönsamt företag.

Vissa föreskrifter är extra viktiga att känna till exempelvis Organisatorisk och social arbetsmiljö. HR Vision Nord är ditt HR stöd som hjälper dig med dessa frågor. 

En arbetsmiljö som främjar effektivitet utan negativ stress är en god arbetsmiljö.

Kom i håg att det är minst lika viktigt att satsa på förebyggande insatser för att främja prestationer, effektivitet och lönsamhet.

Svåra samtal

Att hamna i en konflikthantering kan vara påfrestande och jobbigt för alla berörda och du kan behöva en HR partner som stöttar dig som chef. HR Vision Nord utrustar dig med de rätta verktygen.

 HR Vision Nord erbjuder hjälp med ledarskap, effektiva metoder och fungerande arbetssätt som kan komma väl till pass. Det bästa är att ta tag i problemet så tidigt som möjligt.

Kultur och värderingar

Du som chef bestämmer vilken kultur och värderingar som ska gälla. Låt HR Vision Nord guida dig så att ni lyckas! 

Att satsa på kultur och värderingar betalar tillbaka sig i längden så låt mig vara din HR partner och guida dig igenom ett vinnande koncept som bygger på delaktighet. Jag har erfarenhet av att hålla i Work-shops inom det här området och kan skräddarsy det som passar just din bransch.

Kulturfrågor är för närvarande en av de mest efterfrågade uppdragen hos HR Vision Nord-

Många företag uppnår högre lönsamhet genom att satsa på kultur och värdegrundsfrågor. 

Teambuilding och utbildning

Teambuilding för små och stora grupper eller utbildning inom t.ex. ledarskap och arbetsmiljö skräddarsys efter ditt behov. 

HR Vision Nord har ett samarbete med First Camp Ansia, läs mer här www.firstcamp.se/destination/ansia-lycksele/ där kommer du att se ett vackert, naturnära och avslappnande område. Om ert företag vill ha en utbildning, arbeta med gruppdynamik eller ha en Teambuilding kan First Camp Ansia vara ett bra val. Du kommer att bli 100 % nöjd.

Självklart finns det andra alternativ både i Umeå och med omnejd.

Teambildningar inom ledarskap, exempelvis situationsanapassat eller coachande ledarskap anpassas efter dina behov. Föreläsningar skräddarsys för ditt företag. Välj bland antingen ett inspirationshöjande eller lärande tema eller varför inte både och?

hr vision nord
Om mig

Jag startade min karriär 1998 direkt efter min
examen som personalvetare och har många års erfarenhet
bakom mig som personalchef och som chef.

Jag erbjuder HR tjänster inom exempelvis rekryteringar, arbetsmiljö, arbetsrättsliga frågor och interims chefsuppdrag eller uppdrag som HR konsult till företag som själva saknar HR resurs eller har en arbetstopp. 

Bakom mig har jag en karriär som personalchef på Umeå kommun och som chef på Trygg-Hansa, Migrationsverket och Trafikverket.

Förmodligen har jag stött på de flesta frågorna inom HR och många av de utmaningar som en chef kan stå inför.

Kontakt: e-mail: louise.dahlberg@hrvisionnord.se eller på mobiltelefon 070-247 81 04

Louise Dahlberg - HR Vision Nord
Om företaget

Företaget startades i mars 2022. Visionen är att skapa lönsamhet för företag och vara en av branschens främsta konsultföretag inom HR och ledarskap.


Värdegrund: Professionell, personlig och engagerad.

Kontakt: e-post: louise.dahlberg@hrvisionnord.se

eller på mobiltelefon 070 – 247 81 04