Idag frågar allt fler HR Vision Nord efter metoder att för att arbeta med kultur och värderingar. Det är viktigt att alla medarbetare på ett företag har samma värderingsgrund vad gäller exempelvis jargong och bemötande.

Om kulturen och värderingar börjar spreta så bildas det lätt subkulturer och då är det hög tid att börja arbeta aktivt med kultur och värderingar, helst  i dialog med sina medarbetare. HR Vision Nord har ett koncept som är beprövat och fungerar väl i alla organisationer som behöver arbeta med värderingar.

Först och främst rekommenderar HR Vision Nord att du avsätter tid för att kontinuerligt prata om kulturen  och era värderingar på arbetsplatsen. Boka gärna ett separat möte så att det blir av.

Tips på vad du kan ta upp:

  • Värderingsgrund i företaget. Välj ut ca tre olika värdeord som ni tycker passar er verksamhet och det ni vill stå för. Syftet med att ha tre ord är att dina medarbetare ska komma ihåg orden.
  • Beskriv vad värdeorden betyder för er. Utgå gärna från er egen bransch så om ni arbetar med hälsa ta ord som speglar välmående, välbefinnande och likande. Arbetar ni däremot med IT t.ex. så är det fördelaktigt att välja tillförlitlighet, säkerhet och likvärdiga ord som speglar er verksamhet. HR Vision Nord har tipsen på de rätta orden som garanterat passar för ditt företag.
  • Bygg er kultur genom att vara noga med vilka synsätt, förhållningssätt t.ex. vad gäller bemötande som ska gälla för er, det är detta som ger er värderingsgrunden i företaget.

Om du vill veta mer om hur du arbetar med kulturfrågor och värderingar på ditt företag är du välkommen att kontakta mig på louise.dahlberg@hrvisionnord.se

 

Hoppas vi ses!