Hur formar jag den kultur jag vill ha på mitt företag?

Svar: Grunden är att börja prata om frågan aktivt och tänka på att själv vara en förebild som chef. Det finns många olika sätt att hantera frågan, bland annat genom att ta med kultur och värderingar som en egen punkt på arbetsplatsträffar eller att ha en work-shop. Delaktighet är alltid ett vinnande koncept.

Jag vill att mitt företags värderingar ska spegla sig i allt vi gör som träffar med våra kunder, hur gör man då, finns det några enkla och bra tips?

Givetvis. Först och främst handlar det om att avgränsa sig till vad som är er kultur och era värderingar, det brukar vara en bra början. Sedan är det viktigt att arbeta med frågan kontinuerligt, ett enstaka tillfälle brukar sällan ge effekt.

Kontakta mig på HR Vision Nord så ger jag dig gärna fler användbara tips och praktiska råd om hur ditt företag når bäst resultat.